mobirise.com

Een eerste aanZ voor jongeren aan zet

AanZ biedt jongeren de mogelijkheid om werkervaring op te doen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Wij richten ons vooral op jongeren die hun school, zonder diploma, hebben verlaten en werkloos zijn. Wij begeleiden hen bij het opdoen van werkervaring en zodoende te wennen aan hun nieuwe toekomst. Dit op het eerste gezicht vrij eenvoudig ogende doel is veelomvattend en vereist een aanpak op verschillende leefgebieden. Hierbij valt te denken aan sociale vaardigheden, (arbeids)ethiek, psychosociale problematiek en financiƫn. Het uiteindelijke doel is dat wij jongeren willen laten weten dat zij nu aanZ zijn om hun leven op de rails te zetten.


Steeds meer jongeren zijn werkloos. Jongeren met en zonder startkwalificatie, werkervaring en andere problemen. Actie is nodig om te voorkomen dat deze jongeren langdurig werkloos blijven en later nog moeilijker kunnen inhaken op de arbeidsmarkt. Op termijn zijn deze jongeren bovendien hard nodig. We hebben op middellange en lange termijn te maken met een structureel tekort aan werknemers op de arbeidsmarkt. Op dit moment is daar weinig van te merken, maar over een paar jaar des te meer. Wij kunnen deze jongeren niet aan hun lot overlaten..